• Solfrid Lerbrekk og Jan Godfrey var på målrettet jakt i Stavanger. De fant aldri det første målet for sin inspeksjon, men ga seg ikke selv om det ble bom på første forsøk. Jonas Haarr Friestad

Regelbrudd hos en av fire bedrifter

I sommer sjekker LOs sommerpatrulje arbeidsvilkårene ved om lag 300 arbeidsgivere. Resultatene fra Rogaland var nedslående.