Fiskeben gav likalarm

Hytteeiger fant ben i veggen og viste det til en lokal lege som trodde det femten centimeter lange fiskebenet var likfunn