Pris til Astrid Sjurseike

Astrid Sjurseike, senterleder på Kvadrat, ble i går tildelt Kittyprisen 2000. Prisen deles ut av Stavanger og Omegn Zontaklubb.