Kvardagshimmel over Hå

Det er ikkje lenger enn 150 år sidan vanlege folk tok til å hengja bilete på veggene. No skal Hå gamle prestegard visa utviklinga.