Ulovlig salg av øl og cider

Butikker i Eigersund selger øl og cider i lettvarianter, uten bevilling og til folk under 18 år. Rusmiddeldirektoratet mener salget er ulovlig.