• En fornøyd ordfører Stanley Wirak kan konstatere at arbeidet med oppgraderingen av Langgata er i gang. Tove M. E. Bjørnå

Ordføreren utfordrer eiere i Langgata

Nytt granittdekke, mer lys, mer kunst, flere benker, bedre skilting og grønt skal gi Langgata får et solid løft, men Wirak vil ha med eierne.