• Vera Vika Leiton og Johannes Toft går i 10. klasse på Ullandhaug skole. Her forbereder de seg til heldagsprøve i norsk. Begge har skjønt at det er lurt å jobbe godt i timene, da trenger de bruke mindre fritid på lekser og øving før prøver. Jon Ingemundsen

Ullandhaug dobler antall toppelever på ett år

På Ullandhaug skole går resultatene kraftig opp det første skoleåret. Elevene Vera og Johannes gir engasjerte lærerne æren.