• Flere bønder på Jæren har produsert for mye slaktekylling. Jon Ingemundsen

Kyllingbønder må punge ut

Seks kyllingbønder på Jæren må til sammen betale 120.000 kroner for overproduksjon av slaktekylling.