- Nedleggelse av Åna gårdsdrift er trist og galt

Kriminalomsorgens yrkesforbund (KY) synes det er feil å legge ned gården på Åna. De er heller ikke fornøyd med hvordan nedleggelsen ble bestemt.