• Mannskapet om bord på Snorre B-plattformen fikk en annerledes 17. maifeiring i 2014 enn de hadde i 2010 da dette bildet ble tatt.

Statoil holder produksjonen stengt på Snorre B

Statoil avviser at brønnen på Snorre B er ustabil, selv om de fortsatt holder produksjonen stengt.