• Norske elever bråker mindre enn før. I mars var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isakens på besøk ved Smeaheia skole. Sammen med Malin Ottesen Fosse og Tuva Brekka fulgte han stille med på hva som ble sagt i timen. Pål Christensen

Daglig bråk i den norske skolen halvert på ti år

Mens de utagerende elevene i Sandnes blir yngre og sakene de er involvert i blir mer alvorlige, er trenden i resten av Norge en litt annen. På ti år har omfanget av daglig bråk og uro gått markant ned.