• Arkivfoto av Motorveien. Pål Christensen

Setter ned fartsgrensa på motorveien

50 kilometer i timen i forbindelse med bygging av Eiganestunnelen.