• 8. mai 2013 ble denne delen av uteområdet sperret av. Ennå venter barn og foreldre på at noe skal skje. Fra venstre: Mikael Wikstrøm med Mathilde Mikaela Wikstrøm på armen, Laila Larsen med sønnen Anders Fiskum Larsen (i blått) og Eva Berge med tvillingene Lilja og Alfred Lexow Berge (i grønt). Jon Ingemundsen

Slik har det stått siden mai i fjor

Uteområdet i Lassamyrå barnehage er altfor lite. Attpåtil har en del av det vært avsperret i åtte måneder. Nå forlanger foreldrene at kommunen ordner opp.