• John Skaara utenfor Damsgård park, leilighetsbygget der beboerne frykter at flomsikring en plass fører til problemer andre plasser. Arnt Olav Klippenberg

Frykter flomsikring vil gjøre vondt verre i Egersund

Ikke et spadestikk er tatt av stat og kommune for å bedre flomsituasjonen i Lundeåne. Årene går mens det tenkes og utredes. Nå vil private grave, noe som fører til konflikter.