Waisenhus-ofre må vente til høsten

12 Waisenhus-ofre krever kommunal erstatningsordning nå. Men politikerne kan ikke behandle saken før etter sommerferien.