- Ingen omkamp om Ryfylkeforbindelsen

Fylkesordfører Roald G. Bergsaker vil ikke legge opp til omkamp om Ryfylkeforbindelsen til sommeren.