Veivesen og politikere må komme i dialog

Tonen mellom Stavanger-politikerne og Statens Vegvesen er nå så utrivelig at det trenges ny dialog for å skape et brukbart samarbeidsklima.