Folkeaksjon for bypark i 2008

«Aksjon bypark Sandnes» er navnet, og målet er at asfaltflaten på Ruten skal være på god vei mot en grønn folkepark om tre-fire år.