- Må være i stand til å si ja til behandling for å få hjelp på Eikely

— Rusmisbrukere generelt og dobbel-diagnoser spesielt har vært kasteball lenge, sier Bent Horpestad, leder for Eikely behandlingsavdeling ved SiR som behandler unge mennesker med dobbel-diagnoser.