Arbeidstrening = redusert støtte

Timene er ikke mange, lønnen symbolsk, men for noen av arbeids— takerne forsvinner nesten hele overskuddet til staten.