Første spadestikk for ny godsterminal i september

Arbeidet med å legge dobbeltspor på Jærbanen starter neste år. Sporet er ferdig til bruk i 2010.