Avisene kjemper om folks tid

Aftenbladets sjefredaktør tror konkurransen fra stadig flere nyemedier tror er hovedforklaringen på synkende avisopplag.