«Restauration» skal bygges igjen på Judaberg

Kjølen er allerede strukket. Initiativtakerne håper en kopi av emigrantskipet «Restauration» skal bli å se på fjordene i Ryfylke våren 2009.