Nye tiltak skal hindre utslipp

Gilde Vest kan ikke utelukke at økt produksjon har ført til utslipp av dyrefett i Gandsfjorden.