Jærsk raner dømt til fengsel i 19 måneder

En 29 år gammel veskenapper og raner fra Jæren er i Jæren Tingrett dømt til ett år og sju måneders fengsel.