Vil bygge 11 psykiatriske boliger

Rådmannen i Strand går inn for å bygge 11 leiligheter for personer med psykiske problemer.