Klepp sluttfører riksvei-plan

Reguleringsplanen for riksvei 44-traséen som skal avlaste Kleppekrossen står nå foran sluttbehandling i Klepp kommunestyre. Planen ble enstemmig vedtatt i teknisk styre for jul, og ingenting tyder på at ikke kommunestyret banker saken gjennom.