Fant ulveskit på Tronåsen

Funn av det som sannsynligvis er ulve-ekskrementer på en skogsveipå Tronåsen søndag kan tyde på at gråbein er i ferd med å luskeøstover igjen.