Milliondryss til sikrere skoleveier

Nærmere 600.000 kroner ble inndratt av fjorårets tildelinger fra kommuner som ikke klarte å bruke pengene.