Dialekt - arroganse?

Er det arrogant å skrive på dialekt og ekskludere alle som ikkebehersker Stavanger-dialekten?