«Folket» ønsker ny Ryfast-utredning

1046 personer vil at Stavanger-politikerne sier ja til utredning av det såkalte Henanger-forslaget.