Forusstranda nord i en større sammenheng

Ifølge Stavanger kommune bør reguleringsplanen for 1800 boliger i Forusstranda nord behandles sammen med ny kommuneplan.