- Media skal ikkje styra dei folkevalde

Sonja Fosse (KrF) er redd dei folkevalde i for stor grad let seg påverka av media i vanskelege saker.