Luftrommet stengt til midnatt

Luftrommet over Sør-Norge vil være stengt fram til midnatt. Alleankomster og avganger med fly til Oslo Lufthavn Gardermoen,Sandefjord lufthavn, Torp, Kristiansand lufthavn, Kjevik ogFagernes lufthavn, Leirin er innstilt.