Flest trafikkulykker i Oalsgata

Fotgjengere og syklister lever farlig i krysset mellom Oalsgata og Eidsvollsgata i Sandnes. Men de alvorligste ulykkene skjer fortsatt på Motorveien.