Flere reiser frivillig

SANDNES: Ved asylmottaket på Dale jobber de nå for at flyktninger som har fått endelig avslag på søknaden sin, skal reise hjem frivillig.