Psykiatrien organisert på ny i Sør-Rogaland

Etter krav fra Helse— departementet har Psykiatrisk klinikk gått gjennom hele organiseringen. Prosjektgruppens forslag betyr et endelig farvel til «Stavanger-modellen».