Jubel i Blindeforbundet

Det første kart for blinde og svaksynte er montert på Hurtigbåtterminalen på Fiskepiren i Stavanger. Terminal og båter har fått teleslynger for hørselshemmede.