Slåss for ny kontrollsentral

— Den nye sentralen for lufttrafikktjenesten i Sør-Norge må lokaliseres til Stavanger lufthavn, Sola, hevder kommuner, fagbevegelse og næringsinteresser i Rogaland.