Innbrudd og tyveri på skole

Byfjord skole nær Byhaugen i Stavanger ble i løpet av helgen utsatt for innbrudd og tyveri av datautstyr, flere digitale kamera og flatskjermer til PC.