Livsnerven

Når ferjesambandet mellom Hjelmeland og Nesvik bryter sammen, er det selve livsnerven i Ryfylkeveien som berøres.