Foreldre med små barn fraværende i lokalpolitikken

Når nye kommunestyrer trer sammen til høsten, vil småbarnsforeldrefremdeles være mangelvare.