Mangler penger til ungdomshus

Kirken og bedehuset i Strand trenger større plass til arbeidet sitt. Men stiftelsen mangler 1,3 millioner kroner til kjøp av lokaler.