Vil bygge 45 hytter ved Jærhavet

Kommunalsjef Kåre Strand er i utgangspunktet positiv til planene om parsellhager med til sammen 45 småhytter strategisk plassert ved Selestranden i Klepp.