Ulykker på motorveien

To trafikkulykker skjedde med få minutters mellomrom omtrent påsamme stedet på E39 ved Stangeland i Sandnes.