Rennesøy økte mest i Ryfylke

I løpet av 2003 økte folketallet i Rennesøy med 49 personer. Hele Rogaland økte med 3821 personer.