Omkjøring i Kleppekrossen først i år 2010

Ny riksveitrasé utenom Kleppekrossen kan bli skjøvet til 2010, fordi Miljøverndepartementet sa nei til to miljøkulverter i Sandnes.