Urettferdig parkeringspraksis

Bybeboere får mange ganger så høy parkeringsregning som andre.Politikerne er uenige om dette er rettferdig eller ikke.