Flere amerikanske fangefly har krenket norsk luftrom

Amerikanske fly som frakter mistenkte terrorister, har brukt norsk luftrom ved nye og hittil ukjente anledninger.