• Politiinspektør Ernst K. Rossebø. Anders Minge

Vitneavhør styrker politiets teori

Politiet venter fortsatt på obduksjonsrapport i forbindelse med Tasta-drapene. Vitneavhør så langt har styrket politiets teori.